Általános Szerződési Feltételek

Tájékoztató a Barta Pincészet webáruházának használatáról

A MÁD-KIRÁLYDŰLŐ Kft. által üzemeltetett webáruház szolgáltatás célja a Barta Pincészet által termelt és forgalmazott borok kínálatának a www.bartapince.com weboldalon kialakított elektronikus piactéren való bemutatása és a vásárlás lehetővé tétele a vevők számára.

Az Általános Szerződési Feltételek a MÁD-KIRÁLYDŰLŐ Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) és a vele szerződéses kapcsolatba lépő vásárló (a továbbiakban: Vevő) között létrejövő jogviszonyban érvényesülő szerződéses feltételeket tartalmazza.

Az Általános Szerződési Feltételek Vevő által történő elfogadása a webáruház-szolgáltatás igénybevételének előfeltétele. A feltételek elfogadásának minősül, ha a Vevő regisztrálja magát és rendelést ad le.

A regisztrációhoz klikkeljen a „Regisztráció / Bejelentkezés” szövegre. A regisztrációs mezők kitöltése során adhatja meg a megrendeléshez szükséges személyes adatait, valamint a számlázási- és szállítási címét. A regisztráció semmilyen kötelezettséggel nem jár. A Szolgáltatónak csak akkor áll módjában megrendelést elfogadni, ha a Vevő a regisztráció során a megrendeléshez szükséges valamennyi információt a Szolgáltató részére rendelkezésre bocsátja.

Ha Ön már regisztrált vásárló, akkor a belépést szintén a „Regisztráció / Bejelentkezés” oldal segítségével végezheti el. Itt adja meg a jelszavát, majd nyomja meg a „Bejelentkezés” gombot.

Távollévők közötti szerződéskötés

A szerződés tárgya a Barta Pince webáruházban található valamennyi bor. A borok leírása és jellemzői a borok bemutatására szolgáló oldalon ismerhető meg.

A megrendelőlap kitöltésével és elküldésével, továbbá annak a Szolgáltató által elektronikus úton küldött visszaigazolásával a 17/1999. (II.5.) Kormányrendelet alapján távollévők között kötött szerződés jön létre a MÁD-KIRÁLYDŰLŐ Kft. (székhelye: 1158 Budapest, Késmárk u. 9., cégjegyzékszáma: 01-09-714182, adószáma:13004217-2-42, képviseli: Barta Tamás ügyvezető, telefon: 06-1/417-3248, fax: 06-1/417-3251., e-mail: info@bartapince.com) mint Szolgáltató, valamint a magyarországi szállítási címmel rendelkező természetes- vagy jogi személy megrendelő, mint Vevő között az alábbi feltételek szerint:

  • A Szolgáltató köteles banki átutalás formájában történt fizetés esetén – ha a vételár a Szolgáltató számláján jóváírásra kerül – vagy készpénzes fizetés (utánvétel) esetén postai csomagküldemény formájában/futárszolgálat útján a Vevő által a Megrendelőlapon kiválasztott termékeket a megjelölt szállítási címre eljuttatni. Amennyiben a megrendelés teljesítése bármilyen okból akadályba ütközik, úgy a Szolgáltató köteles haladéktalanul e-mail vagy telefon útján felvenni a kapcsolatot a Vevővel a továbbiak egyeztetése érdekében.
  • Vevő köteles az általa elküldött megrendelőlapon megjelölt és a Szolgáltató által a megadott címre kiszállíttatott termékeket átvenni, valamint a Szolgáltató által küldött visszaigazoláson feltüntetett vételárat előzetesen banki átutalással kiegyenlíteni vagy a kézbesítő részére készpénzben kifizetni.

A termékek ára magában foglalja a termékek csomagolási költségeit és az ÁFA-t is. A vételár mindig a kiválasztott áru mellett feltüntetett ár. A szállítási költség közvetített szolgáltatásként minden esetben a kosár tartalma végén az összesített vételártól elkülönítve kerül megjelenítésre majd számlázásra.

Felek az esetleges jogviták elbírálására a Budapesti IV. és XV. Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. Az Általános Szerződési Feltételek keretében nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvnek az adásvételre vonatkozó rendelkezései, valamint a távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II.5.) Korm. számú rendelet szabályai az irányadóak.

A honlap használatának segítségével létrejövő szerződések nyelve a magyar. Az ily módon kötött szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződésnek és azokat a Szolgáltató nem iktatja.

Vásárlás, rendelés menete

Amennyiben valamelyik terméket meg szeretné vásárolni/rendelni akkor a termék neve mellett található kosárra kell kattintania. A termék ekkor a kosárba kerül. A kiválasztott bor palackszáma az ár mellett található ablakban állítható be. Ha több terméket szeretne még a kosárba helyezni, akkor mentse a kosár tartalmát és folytassa tovább a böngészést. A kosár tartalmát a borok vételárának végösszegével együtt folyamatosan nyomon követheti. Ha már mindent összegyűjtött, amit vásárolni szeretne, a „Megrendelés” gombra kattintva léphet tovább a vásárlási folyamatban.

A megjelenő megrendelő adatlapon szükséges minden adat kitöltése, illetve annak kiválasztása, hogy milyen módon történjen a fizetés és az átvétel. A Vevő a megrendelés feladásakor három fizetési mód közül választhat. 

ELŐREUTALÁS: Banki előreutalás esetén a Vevő a megrendelt termékek teljes vételárát a Szolgáltató bankszámlájára átutalja. E fizetési módot választó megrendelés visszaigazolásával egyidejűleg a Szolgáltató bankszámlaszámának megadásával kiállításra kerül a számla, melyet a Szolgáltató elektronikus formában és postai úton is kézbesít a Vevő részére.

Az átutalási megbízás közlemény rovatában fel kell tüntetni a rendelési számot, mely a visszaigazoláson szerepel. A banki átutalás teljesítésének határideje 8 naptári nap. E határidő eredménytelen leteltével a Szolgáltató a szerződéstől eláll.

A szállítási határidő a vételár Szolgáltató számláján való jóváírásának napjától kezdődő 3 munkanap.

POSTAI UTÁNVÉTEL: A postai csomagküldemény átvételekor történő fizetés esetén a Vevő a postai utánvétel szabályai szerint készpénzben fizeti ki vételárat. A termékekkel együtt átadásra kerül egy példány eredeti számla, mely a Vevő által megadott számlázási adatok alapján készült.

KÉSZPÉNZES FIZETÉS: A megrendelt termékek helyszínen történő átvétele esetén a Vevő vételárat az átvétellel egyidejűleg készpénzben fizeti meg a Szolgáltató részére.

BANKKÁRTYÁS FIZETÉS: Tudomásul veszem, hogy a MÁD-KIRÁLYDŰLŐ Kft. (1158 Budapest, Késmárk u. 9.) adatkezelő által a https://bartapince.com/webshop/ WooCommerce felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: név, cím, telefonszám, email-cím.

Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a
SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg:

Ha úgy dönt, hogy változtatni szeretne a termékek mennyiségén vagy összetételén, a vissza gombbal a kosár tartalmához juthat. Lehetőség van a kosár teljes kiürítésére is. A vásárlás véglegesítéséhez és a megrendelés elküldéséhez a Megrendelés gombra kell kattintania. Felvilágosítás, speciális kérés és esetleges probléma esetén kérjük, keresse meg a Szolgáltató ügyfélszolgálatát az info@bartapince.com címen.

Megrendelését a Szolgáltató 48 órán belül a megadott e-mail címre küldött elektronikus levélben visszaigazolja. A visszaigazolást minden esetben várja meg. Amennyiben a visszaigazolás az adott határidőn belül nem érkezik meg, nem köteles a terméket megvenni, vagy a szolgáltatást igénybe venni.

A Szolgáltató a megrendelt termék(ek)et a visszaigazolásban feltüntetett napon postai csomagküldeményként küldi a megadott szállítási címre. Magyarország területén a Magyar Posta Zrt. útján való szállítás díja a következők szerint kerül felszámításra:

legfeljebb 6 palack rendelése esetén bruttó 3.500.- Ft, 24.000Ft feletti mennyiség rendelése esetén díjmentes.

A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy a postai kézbesítés helyett esetenként valamely futárszolgálatot vegyen igénybe.

Garancia

A Szolgáltató a termékeket a termelő által biztosított, a Fogyasztóvédelmi Törvényben előírtakkal összhangban lévő jótállási feltételekkel hozza forgalomba.

A jótállást kizáró körülmények

A vásárolt termék sértetlenségét a Vevő az átvételkor köteles ellenőrizni. Sérülés észlelése esetén jegyzőkönyv felvétele szükséges. Utólagos reklamációt a csomag fizikai sérüléséről felvett jegyzőkönyv nélkül a Szolgáltatónak nem áll módjában elfogadni.

Jótállási felelősség nem érvényesíthető a következő esetekben:

  • ha a palackban borkő lerakódás látható.
  • ha a boron színhiba látható, de a borospalack nyitott állapotban van.
  • ha a termék sértetlen átvételét igazoló dokumentum aláírása után a Vevő külsérelmi hibára hivatkozik.

Ha a palack kinyitása után ún. “dugóíz” érezhető, vegye fel velünk a kapcsolatot az info@bartapince.com e-mail címen vagy a 06-1/417-3248 telefonszámon. Ezek az esetek egyedi elbírálás alá esnek.

A vásárlástól való elállás joga

A Vevő jogosult a megrendelést követően, de még a kiszállítást megelőzően a vásárlástól elállni. Ezt az igényét jelezheti e-mailen a Szolgáltató ügyfélszolgálatán az info@bartapince.com címen. Ebben az esetben a Vevőt semmilyen költségviselési kötelezettség nem terheli.

Amennyiben a Vevő az áru átvételét követően kíván elállni a vásárlástól, akkor azt a következő módon teheti meg:

A Vevő a szerződéstől 8 munkanapon belül indoklás nélkül elállhat. A Vevő az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor a terméket átvette.

A Vevő nem jogosult elállási jogát gyakorolni, ha olyan terméket vásárol, amely a Vevő személyéhez kötött, illetve amelyet a Vevő utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő.

Nem gyakorolható az elállási jog, az átvétel után megsérült termékekre.

Elállásra vonatkozó igényt e-mailben, személyesen vagy telefonon kell bejelenteni.

Az áru ellenértékét a Szolgáltató a termék személyes visszajuttatásakor azonnal, postai vagy futárszolgálat útján történő visszaküldés esetén a termék átvételét követő 5 munkanapon (de legkésőbb az elállást követő 30 napon belül) belül visszautalja a vételár összegét a Vevő által megadott bankszámlára.

A visszatérítés nem vonatkozik a kiszállítási költségekre, valamint a termékek visszajuttatásának költségeire, melyeket a Vevőnek kell viselnie.

Amennyiben a termékről felbontás után a futár jelenlétében derül ki, hogy bizonyítottan sérült, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a Szolgáltató a termékre 8 napos cserelehetőséget biztosít. Ebben az esetben a sérülést a kézbesítő/futár által felvett jegyzőkönyvvel kell igazolni.

Amennyiben a Vevő a megrendelésétől a termék kiszállítása előtt, vagy azt követően 8 napon belül eláll, és a borok árát banki átutalással előreutalta, akkor a Szolgáltató a banki tranzakciós költséggel csökkentve utalja vissza a vételárat.

Adatvédelem

Adatvédelmi nyilvántartásba vétel bejegyzés alatt.

A Szolgáltató a Vevők által megadott személyes adatait nyilvántartásában rögzíti. Ezek az adatok a Szolgáltató kizárólag piackutató és ajánlattevői tevékenységéhez használja fel, harmadik félnek nem adja át.

A személyes adatok nyilvántartásba vétele és kezelése a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény, valamint a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény alapján történik.

A Vevői adatok a szállítás és kézbesítés idejére átadásra kerülnek a szállító cégeknek (Magyar Posta, futárszolgálat). A Vevő adatait a Szolgáltató írásos vagy e-mailben bejelentett kérésre bemutatja, módosítja vagy törli (kivételt képeznek azok a számla adatok (a számlák tőpéldányai), melyeknek megőrzését a Számviteli törvény kötelezően előírja.

Üzemeltető cégadatai

MÁD-KIRÁLYDŰLŐ Kft.

Székhelye: 1158 Budapest, Késmárk u. 9.
Képviselő: Barta Éva
Telefon: 06-1/417-3248
fax: 06-1/417-3251
e-mail: info@bartapince.com
Cégjegyzékszám: 01-09-714182
Adószám: 13004217-2-42
Bankszámlaszám: 10700024-27381801-51100005
Jövedéki engedély száma: HU113484

Call Now ButtonBejelentkezés borkóstolóra+36202181848